Misja szkoły

Każdy Rodzic marzy aby jego dziecko rozwijało się zdrowo, z pasją poznawało świat i z radością chodziło do szkoły. Aby w przyszłości stało się prawdziwym, spełnionym i szczęśliwym człowiekiem. Nasza szkoła ma na celu rozwijanie w dzieciach zamiłowania do tego co robią i poznają.
Są trzy możliwości motywacji do nauki: ambicja, strach i miłość.

My kierujemy się tą trzecią.

 

W naszej szkole dzieci:IMG_3497fhd

 • rozwijają się w zgodzie z własną naturą i wiekiem,
 • poznają świat przez przeżycie i doświadczenie,
 • angażują w swoje działania jednocześnie intelekt, uczucia i twórczą aktywność,
 • uczą się w harmonii z indywidualną dynamiką rozwoju i zdolnościami,
 • kształcą wewnętrzną siłę i poznają wartość pracy zespołowej.

 

Tworząc szkołę zrezygnowaliśmy z:

 • nadmiernego przeciążania intelektu dziecka na rzecz jednoczesnego rozwoju jego
  wszystkich sfer poznania,
 • biernego przyswajania wiedzy,
 • niezdrowego współzawodnictwa i konkurencji,
 • zmuszania do przedwczesnego dojrzewania i wchodzenia w świat dorosłych,
 • szkodliwego stresu hamującego rozwój,
 • wyładowanych po brzegi tornistrów,
 • tradycyjnych ocen,
 • powtarzania klas.

 

Każde dziecko posiada unikalne zdolności i predyspozycje. Naszym celem jest pomóc
w odnalezieniu i rozwijaniu tego, co w nim wyjątkowe i niepowtarzalne.