Rodzice

IMG_0015Charakterystyczną cechą wszystkich placówek waldorfskich jest zaangażowanie rodziców w życie szkoły. Dzięki wspólnym inicjatywom dorosłych, dzieci uczą się jak wiele dobrego może przynieść wspólna praca i zabawa. Szkoła staje się miejscem przyjaznym, kontynuacją domu.
Udział rodziców nadaje jej wyjątkową, przyjazną atmosferę gdzie każde dziecko czuje się dobrze i bezpiecznie. Nie inaczej jest i w naszej szkole.

 Rodzice w ramach wspólnych działań m.in.:
 • pomagają w odnawianiu szkoły i przygotowaniu sal przed rozpoczęciem Roku Szkolnego,
 • przygotowują coroczny Jarmark Adwentowy,
 • współorganizują Święto Janowe i oprawę kulinarną cyklicznych Świąt Szkoły,
 • aranżują wystrój szkolnych korytarzy, pomagają w przygotowywaniu scenografii wydarzeń
  artystycznych,
 • organizują zajęcia w czasie pozalekcyjnym (np. zajęcia sportowe, warsztaty cyrkowe, pracownię
  form)
 • wspierają szkołę w miarę swoich zdolności i umiejętności np. w tym roku, dzięki jednemu
  z rodziców, powstała nowa szatnia dla wszystkich dzieci,
 • biorą udział w w warsztatach dotyczących wychowania, psychologii i pedagogiki waldorfskiej.

 

Z myślą o jak najlepszej współpracy pomiędzy Kolegium Nauczycielskim i Rodzicami, powstała Rada Rodziców.  W jej działania może zaangażować się każdy kto ma chęci, pomysły i trochę wolnego czasu. Rada m.in. koordynuje organizację Jarmarku Adwentowego, Święta Janowego i wspomaga codzienną działalność szkoły.

Zapisz

Zapisz

Zapisz