Dzień w szkole waldorfskiej

Każdy dzień w szkole zaczyna się tzw. lekcją główną. Trwa ona około dwóch godzin i jest podzielona na trzy części: rytmiczną, merytoryczną i narracyjną.

Dzieci rozpoczynają dzień od gry na fletach, zabaw ruchowych i ćwiczeń rytmicznych integrujących grupę. W części merytorycznej przypominana jest wiedza z dnia poprzedniego oraz wprowadzane są nowe treści. Podczas części narracyjnej opowiadane są baśnie, legendy, mity, w zależności od wieku uczniów, korespondujące z poznawanym właśnie materiałem, porą roku, tematyką trwającego cyklu.

Nauczanie podczas lekcji głównej odbywa się w czterotygodniowych cyklach lekcyjnych zw. epokami, podczas których dzieci poznają język ojczysty, matematykę, historię, biologię, geografię. W ten sposób ułożony program nauczania daje dzieciom możliwość faktycznego zaangażowania się

w poznawaną wiedzę, doświadczenia jej i przeżycia.

Lekcję główną prowadzi niezmiennie przez 6 lat nauki nauczyciel wychowawca. Tak długi i systematyczny kontakt z jedną osobą, która staje się autorytetem, daje poczucie bezpieczeństwa, bliskości i swobodę. Zaś dla nauczyciela jest możliwością prawdziwego poznania każdego ucznia, jego uzdolnień, charakteru i harmonijnego podążania za jego indywidualnym rozwojem.

Kolejnymi zajęciami w czasie dnia są lekcje wymagające systematycznych ćwiczeń i powtarzania. Jest to czas nauki języków obcych (w szkołach waldorfskich już od pierwszej klasy dzieci uczą się dwóch języków obcych), zajęć plastycznych, muzycznych, prac ręcznych.

W szkole waldorfskiej nie ma podręczników, pomocy audiowizualnych czy komputerów (przynajmniej w młodszych klasach). Przekazywanie wiedzy odbywa się przede wszystkim poprzez żywe słowo, barwną narrację, działania artystyczne i duże osobiste zaangażowanie nauczyciela. Dlatego

od pedagogów waldorfskich oczekuje się ciągłego samorozwoju: pogłębiania wiedzy, pracy nad sobą, rozwijania uzdolnień i predyspozycji osobistych.

Przy takim rozumieniu pracy, nie ma miejsca na rutynę i schematyczne, bezrefleksyjne nauczanie.

 

03 października 2018