Nasza Kadra

Magdalena Majewska

Nauczyciel główny

 

 

To co dla mnie najistotniejsze w mojej pracy, to poznanie dziecka, uważność oraz rozbudzanie jego motywacji, tak aby wola, uczucia i myślenie pomogły mu odkrywać świat i siebie oraz tworzyć piękne i dobre rzeczy. Staram się tak prowadzić lekcję, aby uczniowie z ciekawością i radością podejmowali wyzwania jakie przed nimi stawiam, żeby w klasie/społeczności widzieli współtowarzyszy na tej drodze.

W jaki sposób staram się to robić?

Tu inspirację czerpię z metod pedagogiki waldorfskiej, w której znajduję metodę i źródło odnawialnej energii, którą pogłębiam w pracy.

Ważny dla mnie jest kontakt z dziką przyrodą i ciszą, staram się zarażać tym dzieci organizując co rocznie Dzikie Wakacje i spotkania w lesie. Rzeźbię w drewnie i prowadzę spotkania z uważnością dla dzieci.

Pracuję jako nauczyciel klasowy w Szkole Waldorfskiej od ponad pięciu lat. Skończyłam Studia magisterskie w Poznaniu na UAM, studiowałam psychologię na SWPS w Warszawie. Na wydziale Studiów Edukacji Niezależnej poznawałam pedagogikę waldorfską, a obecnie jestem w trakcie uzyskania certyfikatu nauczyciela uważności przy Mindfullnes Association. Mam syna, który chodził do Szkoły Waldorfskiej zatem jestem i pedagogiem i rodzicem waldorfskim.

 

Ewelina Radziejewska

 

 

Z wykształcenia jestem pedagogiem edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. To podczas studiów po raz pierwszy usłyszałam o pedagogice Waldorfskiej. Byłam zafascynowana metodami nauczania i wychowania jakie proponuje.

Praca nauczyciela daje mi wiele radości i satysfakcji. Pozwala doświadczać i przeżywać świat razem z dziećmi. Wspólnie budujemy relacje oparte na wzajemnym zaufaniu i szacunku.

Nauczanie jest moją pasją, ale również odpowiedzialnością i wyzwaniem, któremu staram się sprostać każdego dnia.

Klaudia Nalewajka

 

W Szkole Waldorfskiej im. Augusta Cieszkowskiego w Warszawie pracuję już piąty rok. Jestem nauczycielem języka niemieckiego. Ukończyłam Centrum Języków Europejskich – Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Częstochowie, Filologię Germańską na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie w zakresie literaturoznawstwa z elementami kulturoznawstwa w krajach niemieckojęzycznych. Popołudniami pracuję w szkole językowej jako lektor języka niemieckiego.

Nauczanie języka niemieckiego jest moją pracą i pasją, daje mi wiele radości. Moim uczniom staram się pokazać, iż niemiecki naprawdę „da się lubić”. Atmosfera na lekcjach oraz różne formy nauczania sprawiają, że nauka języka obcego staje się czymś naturalnym. W nauczaniu najważniejsze jest dla mnie indywidualne podejście do każdego ucznia. Na lekcjach staram się podzielić swoją pasją z uczniami.

Prywatnie uwielbiam literaturę, szanty, muzykę celtycką, włoską kuchnię, spotkania z przyjaciółmi oraz zieloną herbatę.

Małgorzata Penkalla

 

Jestem lektorką języka angielskiego od pięciu lat, od zeszłego roku uczę też w Szkole Waldorfskiej.

Zawsze byłam zainteresowana alternatywnymi metodami edukacji, więc gdy dowiedziałam się, że nasza Szkoła poszukuje nauczyciela języka angielskiego, nie wahałam się ani chwili. Dla mnie radość porozumiewania się w obcym języku i wynikająca z niej wolność uczestniczenia w innej kulturze to wielki dar, który chcę przekazać moim uczniom. W pracy staram się zachęcić dzieci do wspólnych gier i zabaw, pokazać im piękno obcego języka poprzez opowieści i wiersze, i co najważniejsze - pozwolić im doświadczyć tej radości i satysfakcji, jaką daje swobodna rozmowa w języku innym, niż nasz ojczysty

Magdalena Gajdzica

Daria Wójcicka

Nauczyciel Wspomagający

 

Pedagogika waldorfska jest dla mnie źródłem inspiracji. Widzę ją jako odpowiedź na problemy współczesnego człowieka oraz drogę do wychowywania zdrowych, szczęśliwych dzieci w atmosferze szacunku i wolności. Praca z dziećmi to dla mnie źródło codziennej radości. Cieszy mnie, że mogę im towarzyszyć w nieustającej podróży jaką jest nauka i pomagać im w rozwoju. Wyjątkowo istotne jest dla mnie indywidualne podejście do każdego dziecka, ciągłe dążenie do zrozumienia go i docenianie ich każdego sukcesu.

Gabriela Gawrych

Pedagog specjalny

Wybrałam pedagogikę specjalną dlatego, że uważam ją za pewnego rodzaju drogę, którą chcę przejść razem z podopiecznymi i chociaż w pewnym stopniu uczestniczyć w zdobywaniu przez nich małych i wielkich celów. Praca z dziećmi jest dla mnie niewyczerpalnym źródłem energii, inspiracji, a przede wszystkim emocji. Dzięki codziennemu zagłębianiu się w istotę pedagogiki waldorfskiej, mam możliwość razem z dziećmi, na nowo poznawać świat za pomocą własnych przeżyć i doświadczeń. W mojej pracy najważniejsza jest dla mnie autentyczność i pasja do tego co robię, mimo wszelkich pojawiąjących się po drodze trudności. Dążenie do prawdy i samorozwój powinny według mnie stać na czele listy priorytetów każdego nauczyciela.

Uliana Fedujew

 

 

W naszej szkole jak w rodzinie: każde dziecko ma indywidualną drogę rozwoju. Program nauczania i wychowania pomaga w tworzeniu samego siebie. Nauczyciel bezwzględnie akceptuje każde dziecko i ma z nim dobry kontakt, maksymalnie angażuje się w to, co robi, i lubi to, co robi.

W relacji uczeń – nauczyciel dziecko wychowane jest w szacunku do siebie i innych, w szacunku dla pracy swojej i drugiego człowieka oraz w ogromnej tolerancji religijnej i społecznej.

Karolina Cichowska

deusz Smykowski

Judyta Krogulska

Beata Busz-Jagura

Nauczyciel główny

 

Rankiem każdego dnia dzieci wnoszą do klasy zaufanie do nauczyciela i otwartość na to, co ma się wydarzyć. Wiele par zaciekawionych oczu zdaje się pytać: „czego dziś dowiemy się o świecie?”. Budzi się wtedy wielka odpowiedzialność u tego, kto przed nimi stoi i snuje opowieści. Sposób, w jaki świat przedstawimy, jest pokarmem dla duszy i ma wpływ na dalsze życie młodych ludzi. Dlatego jako nauczyciele musimy stale sięgać w głąb procesów, by najpiękniej jak to tylko możliwe o świecie opowiadać. To prawdziwa sztuka, którą wciąż poznaję. To wyzwanie, które każdego dnia staje przede mną na nowo. To prawdziwa przygoda i przyjemność życia.

 

Marta Sieciarz - wolontariuszka

Adam Winiarczyk

Nauczyciel główny

 

Z pedagogika waldorfską związany jestem od samych jej początków w Polsce, tj. od lat osiemdziesiątych. Jestem współzałożycielem dwóch szkół waldorfskich w Warszawie, na Woli i w Wawrze). Od 9 lat pracuję głównie w szkole wawerskiej jako nauczyciel główny, obecnie klasy VIII oraz dyrektor merytoryczny placówki. Jestem aktywnym głosem pedagogiki waldorfskiej i antropozofii w Polce i na świecie. Pracuję jako wykładowca w Podyplomowym Studium Edukacji Niezależnej, które przygotowuje kadrę dla szkół waldorfskich w Polsce. Staram się  nieustannie inspirować nowe pokolenia nauczycieli, uczniów i rodziców, z którymi mam przyjemność pracować.