ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA SZKOŁY 2018/2019

Jako placówka edukacyjna mamy pełną świadomość odpowiedzialności, która na nas spoczywa.

Nasi interesariusze, a w szczególności nasi uczniowie, to główny cel naszych działań, ale nie tylko.

Dla nich założyliśmy FUNDUSZ STYPENDIALNY, który ma wspierać osoby potrzebujące wsparcia finansowego, podejmujemy szereg działań mających na celu wszechstronną edukację oraz bezpieczne, zdrowe i harmonijne wzrastanie w atmosferze współpracy i zrozumienia. 

Jako społeczność szkolna, wspólnie z rodzicami i naszymi uczniami podejmujemy działania edukacyjne, psychoedukacyjne, społeczne oraz wspierające promocję i rozwój pedagogiki waldorfskiej w Polsce.

W roku szkolnym 2018/2019 podjęliśmy decyzję o aktywnym włączeniu się w  akcje i działania społeczne , charytatywne i inne, mające na celu podnoszenie jakości życia ludzi, a zwłaszcza dzieci w  Polsce.

W listopadzie kupujemy i zbieramy książki dla Pacjentów Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim, a w grudniu podczas JARMARKU ADWENTOWEGO, będziemy prowadzić zbiórkę pieniędzy na szkołę waldorfską w Brazylii.

Zapraszamy do włączania się do naszych akcji społeczność lokalną, naszych sąsiadów, darczyńców, przyjaciół.

Dołącz do nas i Ty!

 

 

19 listopada 2018